2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Uroczyste powitanie nowego Komendanta 2 Regionalnej Bazy Logistycznej
24.02.2015
W dniu 20.02.2015 roku w Komendzie Bazy odbyło się uroczyste powitanie obejmującego obowiązki Komendanta 2 Regionalnej Bazy Logistycznej płk dypl. Krzysztofa PIEKARSKIEGO.

Na powitaniu obecny był Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. broni Edward GRUSZKA.

Po złożeniu meldunku i odczytaniu decyzji Ministra Obrony Narodowej o wyznaczeniu płk dypl. Krzysztofa Piekarskiego na stanowisko Komendanta 2 Regionalnej Bazy Logistycznej, głos zabrał Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Przedstawiając nowego Komendanta, podkreślił jego bardzo dobre przygotowanie do tak odpowiedzialnego stanowiska oraz duże doświadczenie w kierowaniu logistyką w Siłach Zbrojnych. Gen. broni Edward Gruszka dziękując dotychczas pełniącemu obowiązki Komendanta płk Dariuszowi Nagrabskiemu wyraził jednocześnie przekonanie, że umiejętności i kompetencje płk dypl. Krzysztofa Piekarskiego przyniosą same sukcesy w realizacji zadań służbowych przez 2 Regionalną Bazę Logistyczną.

Na uroczystym powitaniu, oprócz kierowniczej kadry 2 RBLog obecni byli również wszyscy Komendanci podległych Wojskowych Oddziałów Gospodarczych i Wojskowych Komend Transportu oraz Kierownicy Składów i Warsztatów Technicznych. Obecność Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ była więc także okazją do podziękowania kadrze i pracownikom wojska 2 Regionalnej Bazy Logistycznej za trud i wysiłek włożony w realizacji zadań w 2014 roku.

Uroczyste powitanie zakończyło przemówienie Komendanta płk dypl. Krzysztofa Piekarskiego, który przedstawił swoją osobę wszystkim obecnym na sali.


Życiorys Komendanta 2 Regionalnej Bazy Logistycznej płk dypl. Krzysztofa Piekarskiego

- płk  Krzysztof PIEKARSKI jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej w Pile, którą ukończył w 1989 roku.
- po ukończeniu uczelni służył na stanowisku dowódcy kompanii w 36 Pułku Lotnictwa Transportowego. W 1996 roku wyznaczony został na stanowisko szefa sztabu batalionu – zastępcy dowódcy  w 2 batalionie zabezpieczenia.
- w latach 1998 – 2002 był wykładowcą w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych. Od 2002 roku do 2007 roku pełnił służbę w 6 Bazie Lotniczej na stanowiskach dowódcy dywizjonu, zastępcy dowódcy bazy oraz dowódcy bazy.
- w 2010 roku objął stanowisko Komendanta 5 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, gdzie służbę pełnił do roku 2012.

- w 2013 roku zajmował stanowisko Szefa Oddziału  w Dowództwie Sił Powietrznych w Warszawie.
- w lutym 2014 roku wyznaczony został na Komendanta Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej.

- w 1996 roku ukończył studia w Akademii Obrony Narodowej oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim.


 

Z dniem 2 marca 2015 roku zgodnie z Decyzją Nr 213 Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2015 roku wyznaczony został na stanowisko Komendanta  2 Regionalnej Bazy Logistycznej.

Tekst \ Foto: kpt. Mariusz CZERNIK

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych