2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Uroczystości przekazania i przyjęcia obowiązków Komendanta 2. RBLog
24.10.2016
W dniu 24.10.2016 roku w Komendzie Bazy, odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków Komendanta 2. RBLog przez płk Dariusza NAGRABSKIEGO i wyznaczeniu nowego cz.p.o. Komendanta 2. RBLog, w osobie ppłk Janusza KRYSZPINA

 

Po złożeniu meldunku i odczytaniu decyzji Ministra Obrony Narodowej o odwołaniu dotychczasowego Komendanta i wyznaczeniuna stanowisko służbowe nowego cz. p. o. Komendanta 2. RBLog, głos zabrał Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Dariusz ŁUKOWSKI, który w pierwszej kolejności  podziękował   płk Dariuszowi NAGRABSKIEMU, wskazując na  jego zasługi na rzecz 2. RBLog i kierowanie Bazą w najtrudniejszych okresach jej funkcjonowania. Po podziękowaniach dla odchodzącego Komendanta przyszła pora na  życzenia, które Szef Inspektoratu skierowała w stronę  nowo wyznaczonego cz. p. o. Komendanta ppłk Janusza KRYSZPINA, życząc mu powodzenia, podkreślając jednocześnie jak duży ciężar będzie na nim spoczywał zważywszy, iż czasowo będzie łączył funkcje Komendanta i Zastępcy Komendanta. Z tego też powodu zaapelował, zarówno do kadry jak i pracowników Resortu Obrony Narodowej o  wsparcie i zaangażowanie w wykonywane obowiązki w celu ułatwienia w ten sposób wykonywania zdublowanych obowiązków Komendantowi  ppłk KRYSZPINOWI.

            Następnie głos zabrał płk NAGRABSKI,  który podziękował zarówno kadrze jak i pracownikom Resortu Obrony Narodowej  za współpracę  -  2. Regionalna Baza Logistyczna to brzmi dumnie. Służyć tutaj i dowodzić to wielki zaszczyt, który nie był dany wielu - takim fragmentem wpisu w Księdze Pamiątkowej podsumował swoją służbę w 2. RBLog. Nie zabrakło również życzeń pod adresem swojego następcy, z którym współpracował dotychczas efektywnie w ramach struktur   2. RBLog.

            Nowo wyznaczony cz. p. o. Komendanta ppłk KRYSZPIN, który dotychczas zajmował stanowisko Szefa Wydziału Materiałowego 2. RBlog, odniósł się  do wkładu, jaki w rozwój 2. RBLog,  włożył płk NAGRABSKI,  podkreślając przy tym, iż jest on wzorem żołnierza i dowódcy zarówno dla niego samego jak i wielu żołnierzy pełniących służbę w 2. RBLog.

            W uroczystości, oprócz kierowniczej kadry 2. RBLog udział wzięli  również  Komendanci podległych Wojskowych Oddziałów Gospodarczych i Wojskowych Komend Transportu oraz Kierownicy Składów i Warsztatów Technicznych oraz wyjątkowo licznie zebrani pracownicy Resortu Obrony Narodowej.

            Uroczystość zakończyła się długą listą podziękowań i życzeń jakie przyjmował odchodzący z 2. RBLog płk NAGRABSKI oraz serią wspólnych pamiątkowych fotografii.

 

Tekst/Fot.: Arkadiusz MIKSA

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych