2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Pożegnanie Szefa Sztabu 2. RBLog
05.01.2017
W dniu 5.01.2017 w Komendzie 2. RBLog odbyła się uroczystość pożegnania Szefa Sztabu.

W imieniu 2. Regionalnej Bazy Logistycznej ppłk Murawskiego pożegnał cz. p. o. Komendanta ppłk Janusz Kryszpin, który podziękował za współpracę i zaangażowanie w pełnione obowiązki, podkreślając  przy tym wagę i znaczenie pracy Szefa Sztabu dla prawidłowego funkcjonowania całej Bazy. W uroczystości pożegnania wzięła udział kadra oraz pracownicy resortu obrony narodowej. Uroczystość zakończyła się złożeniem przez ppłk Murawskiego okolicznościowego wpisu w Księdze Pamiątkowej Komendy Bazy oraz pamiątkowym wspólnym zdjęciem wszystkich uczestników uroczystości. Podpułkownik Andrzej Murawski objął stanowisko Szefa Sztabu 2. RBLog w kwietniu 2016 roku.

 

Tekst: Arkadiusz Miksa Fot.: kpt. Andrzej Bieroza

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych