2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Pożegnanie długoletniego  pracownika
25.01.2017
W dniu 25.01.2017 roku w sali Tradycji odbyło się uroczyste pożegnanie p. Marka Wernera.

Pan Marek Werner pracował na stanowisku kierowcy w ramach Grupy Zabezpieczenia. Pracę rozpoczął 11 lat temu, najpierw w strukturach  9 Rejonowej Bazy Materiałowej a następnie 2. RBLog, od początku jej istnienia. Jak podkreślił, żegnający go w imieniu kadry i pracowników 2. RBLog cz. p. o. Komendanta ppłk Janusz Kryszpin, pan Werner pełnił bardzo istotną rolę przewożąc kolejnych komendantów 2. RBLog i najważniejsze osoby w jednostce będąc dyspozycyjnym często siedem dni w tygodniu, bez względu na warunki atmosferyczne, wykonując przy tym swoją pracę odpowiedzialnie i zaangażowaniem. W okolicznościowym przemówieniu Kierownik Zespołu Zabezpieczenia p. Edward Stachowicz zwrócił uwagę na aspekt wysokiej kultury pracy i bezpieczeństwa w ruchu drogowym jakie wyróżniały p. Marka Wernera, który pomimo przejechanych setek tysięcy kilometrów nie spowodował żadnej kolizji ani wypadku w ruchu drogowym, jak i nie otrzymał nigdy mandatu drogowego. Wzruszony uroczystością  p. Werner podziękował wszystkim zebranym za udział w uroczystości, okazywaną mu życzliwość przez te wszystkie 11 lat jego pracy oraz  zadeklarował dalsze podtrzymywanie koleżeńskich i przyjacielskich relacji z całą społecznością 2. RBLog.

Uroczystość zakończyły indywidualne życzenia składane na ręce bohatera uroczystości, pamiątkowe wspólne zdjęcie wszystkich uczestników uroczystości oraz wpis okolicznościowy wpis p. Wernera złożony w Księdze Pamiątkowej 2. RBLog.

 

Tekst/Fot.: Arkadiusz Miksa

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych