2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Pożegnanie żołnierzy 2. RBLog
31.01.2017
W dniu 31.01.2017 r. w Sali Tradycji Komendy Bazy odbyła się uroczystość pożegnania odchodzących żołnierzy.

Uroczystość pożegnania trzech żołnierzy zawodowych odchodzących do rezerwy oraz jednego odchodzącego do służby  w 26 WOG, rozpoczęła  się  złożeniem meldunku, ppłk  Januszowi Kryszpinowi cz. p. o. Komendanta 2. RBLog, przez ppłk Adama Słowikowskiego  Szefa Sztabu 2. RBLog. Po odczytaniu stosownych decyzji kadrowych Komendant podziękował odchodzącym do rezerwy  oficerom za wieloletnią służbę w strukturach 2. RBLog, podkreślając ich zaangażowanie w wykonywane obowiązki i wzorową służbę oraz życzył im dalszych sukcesów  w życiu osobistym. Odchodzącemu do służby w 26 WOG, z awansem oficerskim na stopień majora kpt. Andrzejowi Bierozie, Komendant pogratulował awansu i życzył sukcesów na nowym stanowisku służbowym. Następnie wszyscy  oficerowie podziękowali kadrze oraz pracownikom RON za współpracę. Do rezerwy odeszli: ppłk Krzysztof Nowak Kierownik RWT Nowy Dwór Mazowiecki, mjr Leszek Suchołbiak Kierownik WT Pilawa i st. chor. szt. Paweł Choiński Młodszy podoficer specjalista Sekcji Żywnościowej. Uroczystość zakończyła się uwiecznieniem   jej uczestników na okolicznościowej fotografii.

 Tekst/Fot.: Arkadiusz Miksa

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych