2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Pożegnanie podoficera Składu Warszawa
03.02.2017
W dniu 03.02.2017 r. w Sali Tradycji Komendy Bazy odbyła się uroczystość pożegnania st. chor. Michała Praksy.

Uroczystość rozpoczęła się odczytaniem stosownych decyzji kadrowych  a następnie głos zabrał mjr Wojciechowski, który w imieniu własnym jak i pracowników RON podziękował st. chor. Praksie za kilka lat służby w Składzie Warszawa. St. chor. Praksa od grudnia 2012 roku pełnił służbę jako młodszy podoficer specjalista aby w listopadzie 2016 roku, zostać mianowanym na stopień starszego chorążego na stanowisku podoficera specjalisty. Z dniem 19 stycznia br., został przeniesiony do 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Następnie st. chor. Praksa podziękował przybyłym za przybycie na uroczystość i życzył wszystkim dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy. Uroczystość zakończyła się indywidualnymi życzeniami składanymi odchodzącemu podoficerowi, okolicznościowym wpisem w Księdze Pamiątkowej i wspólnym zdjęciem uczestników uroczystości.

 

Tekst/Fot.:  Arkadiusz Miksa

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych