2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Pożegnanie Audytora Wewnętrznego
14.02.2017
W dniu 14.02.2017 r., w Komendzie Bazy odbyła się uroczystość pożegnania Barbary Naleszkiewicz.

Uroczystość pożegnania Barbara Naleszkiewicz - Audytora Wewnętrznego i wieloletniego pracownika 2. RBLog, rozpoczęła  się  od złożenia meldunku, ppłk  Januszowi Kryszpinowi cz. p. o. Komendanta 2. RBLog, przez ppłk Adama Słowikowskiego  Szefa Sztabu 2. RBLog. Po odczytaniu stosownej decyzji kadrowej, głos zabrał  Komendant, który  podziękował odchodzącej ze stanowiska audytor za 7 lat pracy na rzecz Resortu Obrony Narodowej podkreślając jednocześnie profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków służbowych przez panią Naleszkiewicz. Następnie głos zabrała sama bohaterka uroczystości, która w pożegnalnym przemówieniu podsumowała swoją pracę na rzecz 2. RBLog, doceniając zarówno doświadczenie jakie zdobyła w tym czasie jak i ludzi z którymi przyszło jej współpracować. Jak podkreśliła swoje plany na przyszłość postanowiła związać z Akademią Sztuki Wojennej, więc dalej będzie pracowała na rzecz Resortu Obrony Narodowej.

            Uroczystość tradycyjnie zakończyła się indywidualnymi życzeniami składanymi na ręce bohaterki uroczystości, pamiątkowym wspólnym zdjęciem oraz jej wpisem do Księgi Pamiątkowej 2. RBLog.

 

Tekst/Fot.: Arkadiusz Miksa

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych