2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Roczna odprawa rozliczeniowo-zadaniowa Komendanta 2. RBLog
16.02.2017
W dniach 15-16.02.2017 r., w Komendzie Bazy odbyła się coroczna odprawa-rozliczeniowo zadaniowa Komendanta 2. RBLog.

W trakcie odprawy omówione zostały między innymi: główne cele działalności, najważniejsze zadania zrealizowane w 2016 roku oraz osiągnięte efekty. W trakcie spotkania doprecyzowano i skoordynowano realizację zasadniczych zamierzeń 2. RBLog w  2017 roku. W odprawie wzięli udział Kierownicy Pododdziałów, Komendanci  Jednostek Podporządkowanych oraz Dowódca 5. krr w Olsztynie. Odprawa stała się również okazją do wręczenia przez cz. p. o. Komendanta ppłk Janusza Kryszpina wyróżnień dla żołnierzy i jednostek. Tytułem Podoficera Roku 2. RBLog wyróżniony został st. chor. szt. Krzysztof Fabiszewski Kierownik Działu Warsztatów Technicznych Łomża a Szeregowego Roku 2. RBLog szer. Bartosz Piekarczyk kierowca-ratownik z 21. WOG w Elblągu. Komendant wręczył również okolicznościowe puchary dla najlepszych jednostek za współzawodnictwo sportowe w ramach 2. RBLog.

 

Tekst/Fot.: Arkadiusz Miksa

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych