2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Uroczystość przyjęcia stanowiska Zastępcy Komendanta
06.03.2017
W dniu 06.03.2017 r., w Komendzie Bazy odbyło się przyjęcie stanowiska Zastępcy Komendanta przez płk Andrzeja Mocnego.


Uroczystość przyjęcia stanowiska Zastępcy Komendanta, rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych płk Zbigniewowi Powęsce przez Szefa Sztabu 2. Regionalnej Bazy Logistycznej ppłk Adama Słowikowskiego. Następnie płk Powęska powitał kadrę i pracowników RON po czym doszło do  odczytaniu decyzji  Ministra Obrony Narodowej o wyznaczeniu na stanowisko służbowe. Zastępca Szefa IWsp SZ   przybliżył zebranym przebieg służby płk Andrzeja Mocnego. Następnie wręczył nowemu Zastępcy decyzję personalną, pogratulował awansu i życzył sukcesów na nowym stanowisku służbowym. W swoim wystąpieniu odniósł się również do pracy cz. p. o. Komendanta ppłk Janusza Kryszpina przekazując w imieniu Szefa IWsp SZ gen. bryg. Dariusza Łukowskiego słowa uznania dla jego dotychczasowej pracy a zwłaszcza faktu, iż od kilku miesięcy sprawuje on obowiązki zarówno Komendanta, Zastępcy Komendanta jak i Szefa Wydziału Materiałowego 2 RBLog. Jak podkreślił ma nadzieję, iż zwierzchnicy docenią postawę płk Kryszpina.

Uroczystość zakończyła się okolicznościowymi wystąpieniami nowo mianowanego na stanowisko płk Andrzeja Mocnego  oraz cz. p. o. Komendanta ppłk Janusza Kryszpina, w których to wystąpieniach obaj oficerowie kadry kierowniczej odnieśli się do bieżących wyzwań przed którymi stoi 2. RBLog.

Tekst/ Fot.: Arkadiusz Miksa

 

 


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych