2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Rocznica wywózki więźniów obozu NKWD w Rembertowie
24.03.2017
W dniu 24.03.2017 r. delegacja 2. RBLog wzięła udział w uroczystości upamiętniającej więźniów Obozu NKWD w Rembertowie.

W dniu 25 marca 1945 roku z 10 Specjalnego Obozu NKWD w Rembertowie wyruszył transport kolejowy ponad tysiąc pięciuset więźniów na Ural. Zdecydowaną większość więźniów stanowili Polacy, żołnierze podziemia niepodległościowego w tym Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych czy  Polskiej Armii Ludowej. Najwybitniejszą postacią, która została wysłana na Syberię w tym transporcie był gen. August Emil Fieldorf- Nil. Wśród osób cywilnych w obozie przetrzymywane były wybitne osobistości polskiego parlamentaryzmu, administracji państwowej,  świata nauki oraz organizacji pozarządowych. Więźniowe ci zostali uznani za potencjalnych przeciwników instalacji ustroju komunistycznego w Polsce oraz wrogów ZSRR. W trakcie miesięcznej podróży na wschód blisko jedna czwarta więźniów zmarła reszta która przeżyła transport  została zmuszona do pracy przy wycince lasu w trudnym syberyjskim klimacie.

Jak co roku od kilku lat pod Pomnikiem Więźniów Obozu NKWD w Rembertowie zebrali się przedstawiciele wielu instytucji oraz mieszkańcy Warszawy aby upamiętnić to wydarzenie. Gościem szczególnym uroczystości był mjr NSZ Jan Zalewski,  więzień tego obozu, który został właśnie w tym transporcie wysłany na Syberię. Mjr Zalewski ze szczegółami przybliżył uczestnikom uroczystości zarówno swój pobyt w obozie, transport na wschód oraz to jak wyglądał jego pobyt na Syberii. Ważnym fragmentem jego opowieści było również przybliżenie uczestnikom uroczystości osoby gen. Fieldorfa-Nila, z którym mjr Zalewski zaprzyjaźnił się podczas syberyjskiej zsyłki. Relacja ta była żywą lekcją historii nie tylko dla zgromadzonej na uroczystości młodzieży. Po okolicznościowych przemówieniach i odmówieniu modlitwy, pod pomnikiem zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów. Wojsko Polskie poza delegacją 2. RBLog reprezentowała delegacja Akademii Sztuki Wojennej. W imieniu Komendanta, kadry oraz pracowników resortu obrony narodowej kwiaty pod pomnikiem złożyła delegacja 2. RBLog w składzie: mjr Bartosz JAWORSKI, por. Magdalena ADAMCZYK oraz st. chor. Krzysztof FRĄCZEK.

 

Tekst/Fot.: Arkadiusz Miksa

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych