2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Uroczystość przekazania obowiązków Komendanta 2. Regionalnej Bazy Logistycznej
10.04.2017
W dniu 10.04.2017 r., w Komendzie 2. RBLog odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Komendanta 2. RBLog.

Uroczystość z okazji przekazania obowiązków na stanowisku Komendanta 2. Regionalnej Bazy Logistycznej rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Dowódcę Uroczystości - ppłk. Adama Słowikowskiego Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - gen. bryg. Dariuszowi Łukowskiemu, w asyście zdającego obowiązki Komendanta ppłk. Janusza Kryszpina, Zastępcy Komendanta płk. Andrzeja Mocnego  oraz obejmującego - płk. Dariusza Stróżewskiego. Po odczytaniu stosownych decyzji kadrowych Szef IW podziękował przekazującemu obowiązki  ppłk. Januszowi Kryszpinowi za sumienność i wykonywanie zadań na wysokim poziomie  podkreślając przy tym wyjątkowo złożoną i trudną sytuację w jakiej przyszło ppłk J. Kryszpinowi wykonywać obowiązki komendanta 2. RBLog, który realizował zadania przypisane do trzech różnych stanowisk funkcyjnych i jak podkreślił gen. bryg. Łukowski -  wywiązywał się z tych obowiązków bardzo dobrze. Kolejnym punktem uroczystości zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych RP, było  podpisanie protokołu zdania i objęcia obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta 2. RBLog. Protokół podpisali zdający obowiązki Komendanta ppłk  Kryszpin oraz obejmujący obowiązki płk Stróżewski.

Następnie przekazujący obowiązki Komendanta ppłk Kryszpin podziękował kadrze i pracownikom resortu obrony narodowej za okres wspólnej pracy, podkreślił przy tym swój głęboki stosunek emocjonalny do 2. RBlog jako miejsca wyjątkowo mu bliskiego w jego karierze oficerskiej. Przyjmujący obowiązki Komendanta 2. RBLog płk Dariusz Stróżewski prosił kadrę oraz pracowników resortu obrony narodowej o cierpliwość i zrozumienie, zwłaszcza w początkowym okresie wdrażania się przez niego w powierzone mu obowiązki. Uroczystość zakończyła się wręczeniem  Komendantowi 2. RBLog Odznaki Pamiątkowej 2. Regionalnej Bazy Logistycznej.  

 

Tekst/Fot.: Arkadiusz Miksa

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych