2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Pożegnanie kpt. Pawła Kolasińskiego
12.04.2017
12.04.2017. Warszawa. W Sali Tradycji Komendy 2. RBLog odbyła się uroczystość pożegnania kpt. Pawła Kolasińskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Dowódcę Uroczystości - ppłk. Adama Słowikowskiego Zastępcy Komendanta  - płk Andrzejowi Mocnemu. Po odczytaniu stosownych decyzji kadrowych Zastępca Komendanta  podziękował odchodzącemu do służby innej jednostce kpt. Pawłowi Kolasińskiemu  za  wykonywanie zadań na wysokim poziomie i zaangażowanie oraz złożył gratulacje z okazji awansu oficerskiego na stopień majora.  Następnie głos zabrał Szef Sztabu ppłk Słowikowski, który również złożył podziękowania za współpracę oraz podkreślił znaczenie dołączenia do grona starszych oficerów dla dalszej kariery zawodowej kpt. Kolasińskiego. Ostatnim przemówieniem jakiego wysłuchali zebrani na Sali  Tradycji uczestnicy uroczystości, było przemówienie samego bohatera uroczystości, który podkreślił, iż służbę  w 2. RBLog będzie wspominał bardzo dobrze, ponieważ zawsze spotykał się z życzliwością i wsparciem zarówno kadry jak i pracowników resortu obrony narodowej. Uroczystość zakończyła się wręczeniem kpt. Kolasińskiemu  okolicznościowych listów gratulacyjnych, indywidualnymi życzeniami oraz pamiątkowym zdjęciem bohatera uroczystości z kadrą i pracownikami resortu obrony narodowej.

Kpt. Kolasiński został awansowany i wyznaczony na stanowisko Specjalisty w Wydziale Ewidencji  Odznaczeń Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie. W 2. Regionalnej Bazie Logistycznej ostatnim stanowiskiem, które zajmował, było stanowisko Oficera w Sekcji S-3.

Tekst/Fot.: Arkadiusz Miksa

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych