2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Awans oficerski majora Jerzego Brudnickiego
20.04.2017
W dniu 20.04.2017 roku, w Sali Tradycji 2. RBLog, odbyła się uroczystość związana z nadaniem awansu oficerskiego na stopień podpułkownika, mjr Jerzemu Brudnickiemu oraz objęciem przez niego stanowiska Zastępcy Szefa Wydziału Technicznego 2. RBLog.

Komendant 2. Regionalnej Bazy Logistycznej  płk Dariusz Stróżewski pogratulował awansu pułkownikowi Brudnickiemu, powitał w imieniu kadry oraz pracowników resortu obrony narodowej na nowym stanowisku  i w gronie starszych oficerów. Do życzeń Komendanta dołączyli licznie przybyli uczestnicy uroczystej zbiórki. Ppłk Jerzy Brudnicki pełnił dotychczas stanowisko Szefa Sekcji Inżynieryjno-Saperskiej i Obrony przed Bronią Masowego Rażenia   2.RBLog, objęte przez niego stanowisko było  potwierdzeniem posiadanych kompetencji i doświadczenia. W swoim okolicznościowym przemówieniu ppłk Brudnicki podkreślił, iż jego awans jest również efektem dobrej współpracy ze współpracownikami zarówno w ramach własnej sekcji jak i pozostałych struktur 2. RBLog.

 

Tekst/Fot.: Arkadiusz Miksa

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych