2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Konkursu „Wojskowy Kierowca Roku 2017  szczebla regionalnego”
26.04.2017
19-21.04.2017.Olsztyn. Na terenie 22. WOG w Olsztynie odbył się II etap konkursu „Wojskowy Kierowca Roku 2017 szczebla regionalnego”.

Zgodnie z Rozkazem Dziennym Komendanta 2. RBLog Nr Z-59/17 z dnia 24.03.2017 r. w dniach 19 – 21 kwietnia 2017 r. przeprowadzono na terenie 22. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie II etap konkursu „Wojskowy Kierowca Roku 2017 szczebla regionalnego”.

Do konkursu przystąpiło 15 zawodników z poddziałów podporządkowanych 2. Regionalnej Bazie Logistycznej (Składy Materiałowe, Warsztaty i Komenda Bazy) oraz Wojskowych Oddziałów Gospodarczych.

 

Konkurs rozegrano w następujących dyscyplinach:

1.Sprawdzian teoretyczny obejmował tematykę przepisów ruchu drogowego, budowy i eksploatacji pojazdów mechanicznych, zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych, bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

2. Konkurencje praktyczne rozegrano jako:

 - próba zwrotności - jazdę samochodem typu STAR 944,

 - slalom - jazdę samochodem typu Honker z dodatkowym elementem zabezpieczającym,

 - udzielanie pomocy przedmedycznej.

 

Komisja Sędziowska w składzie:

Sędzia Główny                            – mjr Tomasz GODZISZEWSKI

Sekretarz                                     – p. Mirosław JANCEWICZ

Sędzia Techniczny Konkursu       – por. Tomasz KOCENKO

Ratownik medyczny                     – p. Robert GMITRZUK

Członkowie:            

– p. Jacek WYCZOŁEK

– p. Mirosław BUŃ

– p. Łukasz MAREK

- st. chor. Arkadiusz MATUSZEWSKI

dokonała oceny konkurencji objętych Regulaminem Konkursu i wyłoniła najlepszych kierowców 2. Regionalnej Bazy Logistycznej.

 

 

Czołowe miejsca zajęli:

st. szer. Kamil RADOMSKI z 5 krr - Olsztyn – 325 pkt.

St. szer. Jarosław KACZYŃSKI z 5 krr Olsztyn – 312 pkt.

p. Leszek KOWALSKI z 22. WOG Olsztyn – 309 pkt.

p. Konrad JAROSZ Z 26 WOG Zegrze – 274 pkt.

Chor. Grzegorz JURAS 26 WOG Zegrze – 270 pkt.

P. Artur KARPOWICZ z 21 WOG Elbląg – 264 pkt.

 

Uczestników Konkursu uhonorowano nagrodami rzeczowymi, pucharami i dyplomami.

Zawodnicy z pierwszych trzech miejsc zostali przedstawicielami do reprezentowania 2. Regionalnej Bazy Logistycznej w III etapie Konkursu „Wojskowy Kierowca Roku 2017 Inspektoratu Wsparcia SZ”, jaki przeprowadzony zostanie w CSL Grudziądz.

Zakończenie zmagań uhonorowano pamiątkowymi zdjęciami.

 

Tekst: mjr Tomasz Godziszewski

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych