2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Pożegnanie oficerów Komendy Bazy
15.05.2017
W dniu 12.05.2017 r., odbyła się uroczystość pożegnania mjr. Bartłomieja Rybaka i kpt. Katarzyny Waśkiewicz.

Zgodnie z ceremoniałem wojskowym uroczystość rozpoczęła się od, złożenia meldunku,  Komendantowi 2. RBLog, płk Dariuszowi Stróżewskiemu przez   Szefa Sztabu 2. RBLog ppłk. Adama Słowikowskiego. Po odczytaniu stosownych decyzji kadrowych Komendant podziękował odchodzącym  do służby w strukturach innych  jednostek  oficerom  za  służbę w strukturach 2. RBLog, podkreślając ich za  zaangażowanie w wykonywane obowiązki i wzorową służbę, kpt. Waśkiewicz pogratulował awansu na pierwszy stopień starszego oficera. Następnie głos zabrali bohaterowie uroczystości -  mjr Rybak a następnie kpt. Waśkiewicz, którzy podziękowali wszystkim zebranym za wspólnie przepracowane lata w strukturach Komendy 2. RBLog. Obaj oficerowie podkreślili, iż służba w strukturach 2. RBLog była dla nich  niezwykle cennym doświadczeniem w ich karierze zawodowej. Po wystąpieniach bohaterów uroczystości, głos zabrał Szef Sztabu ppłk Słowikowski, który podziękował obu oficerom  za wsparcie jakim byli dla niego podczas wykonywania codziennych obowiązków Szefa Sztabu. Uroczystość zakończyła się wpisami  w Księdze Pamiątkowej Komendy Bazy obu oficerów oraz wspólnym zdjęciem bohaterów uroczystości z przybyłymi na uroczystość żołnierzami i pracownikami resortu obrony narodowej.

 

 

Tekst/Fot.: Arkadiusz Miksa 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych