2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
72. rocznica rozbicia Specjalnego Obozu NKWD nr 10 w Rembertowie
22.05.2017
W dniu 19.05.2017 r. pod Pomnikiem Ofiar Obozu NKWD w Rembertowie odbyły się uroczystości związane z rozbiciem Specjalnego Obozu NKWD nr 10 w Rembertowie.

Organizatorem uroczystości upamiętniających spektakularną akcję podziemia niepodległościowego, której celem było uwolnienie z rąk NKWD setek zasłużonych Polaków był Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy oraz 2. Regionalna Baza Logistyczna. W uroczystości wzięli udział kombatanci w tym więzień Obozu NKWD w Rembertowie i żołnierz NSZ Jan Zalewski, Poseł na Sejm RP Andrzej Melak, Stanisław Kowalczuk Przewodniczący  Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, delegacja oficerów z  Akademii Sztuki Wojennej, młodzież rembertowskich szkół, pracownicy resortu obrony narodowej  2. RBlog, mieszkańcy Warszawy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 

Uroczystość rozpoczęła się od okolicznościowych przemówień poprzedzonych odegraniem Hymnu Państwowego. Przemawiający goście podkreślali rolę i znaczenie rozbicia Obozu NKWD w Rembertowie, zarówno dla losów samych więźniów Obozu, jak podkreślając wymiar psychologiczny akcji rozbicia, zakończonej sukcesem. Uwolnienie ponad 500 więźniów Obozu NKWD odbiło się szerokim echem zarówno w kraju jak i poza jego granicami zmuszając również NKWD do złagodzenia postępowania względem więźniów Obozu.

Po zmówieniu okolicznościowej modlitwy poświęconej więźniom obozu i uwalniającym ich żołnierzom podziemia niepodległościowego, odbyło się uroczyste złożenie wieńców i wiązanek kwiatów. W imieniu 2. Regionalnej Bazy Logistycznej kwiaty złożyła delegacja w składzie: Zastępca Komendanta płk Andrzej Mocny, kpt. Krzysztof Pauszek, kpt. Anna Pilarska oraz st. chor. szt. Mariusz Kokoszko.

 

Ostatnim punktem w ramach uroczystości upamiętniających rocznicę rozbicia Obozu była możliwość zwiedzania  Sali Tradycji 2. RBLog oraz pozostałości po infrastrukturze obozowej, która znajduje się na terenie 2. RBLog. Z możliwości tej skorzystali kombatanci, uczniowie rembertowskich szkół wraz z kadrą pedagogiczną, miłośnicy historii oraz przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, którym kustosz Sali Tradycji 2. RBLog Arkadiusz Miksa przybliżył historię 2. RBLog oraz zebrane na Sali eksponaty a następnie przeprowadził zebranych w miejsce, na którym znajdowała się infrastruktura obozowa gdzie przedstawił najistotniejsze fakty dotyczące organizacji i funkcjonowania  Obozu oraz okoliczności jego rozbicia.

 

Tekst/Fot.: Arkadiusz Miksa

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych