2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Ćwiczebne alarmy pożarowe w Składzie Elbląg
25.05.2017
Zgodnie z „Rocznym Planem Zamierzeń z Ochrony Przeciwpożarowej Składu Elbląg na rok 2017” w kompleksach Składu przeprowadzono ćwiczebne alarmy pożarowe połączone z ewakuacją.

Ćwiczenia przeprowadzono:

-        w dn. 19.05.2017 r. w kompleksie nr 1317 przy ul. Kwiatkowskiego 11;

-        w dn. 23.05.2017 r. w kompleksie magazynowym nr 1317 przy ul. Dąbrowskiego 35;

W ćwiczeniach uczestniczyło 100% stanu osobowego Składu.

Ćwiczebny alarm poprzedziły szkolenia teoretyczne:

-        w dn. 07.03.2017 r. w kompleksie nr 1317 oraz w dn. 11.03.2017 r. w kompleksie nr 1341 „Zagrożenia pożarowe Składu, przyczyny powstania pożaru, działanie pracowników i służb dyżurnych w razie powstania pożaru lub innego zagrożenia miejscowego”;

-        w dn. 04.04.2017 r. w kompleksie nr 1317 oraz w dn. 11.04.2017 r. w kompleksie nr 1317 „Podręczny sprzęt gaśniczy, budowa, przeznaczenie oraz praktyczne posługiwanie się nimi”;

Ćwiczebne alarmy pożarowe połączone z ewakuacją miały na celu sprawdzenie w praktyce działań służb dyżurnych, stanu osobowego Składu oraz sił i środków przewidzianych do działań ujętych w „Planie Ochrony Przeciwpożarowej i Działań Ratowniczych Składu”. W ćwiczeniach czynny udział brały Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. Ćwiczenia potwierdziły właściwe przygotowanie sił i środków, służb oraz stanu osobowego Składu do ewentualnych działań ratowniczo–gaśniczych.
Po zakończeniu omówiono przebieg szkolenia ze stanem osobowym w obecności Kierownika Składu.

 

Tekst: mjr Marek Woźniak        Fot.: Maciej IWANOWSKI                  

                                                                                     


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych