2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Uroczystość podsumowania działalności 2. Regionalnej Bazy Logistycznej
22.06.2017
W dniu 13.06.2017 r., w Sali Widowiskowej Akademii Sztuki Wojennej odbyła się uroczystość podsumowania działalności 2. RBLog.

Uroczystość powiązana była z odprawą rozliczeniowo-zadaniową 2. Regionalnej Bazy Logistycznej a bezpośrednio poprzedziła ją okolicznościowa msza święta w kościele pw. św. O. Rafała Kalinowskiego, odprawiona przez ks. ppłk Krzysztofa Kacorzyka w intencji kadry i pracowników resortu obrony narodowej. Uroczystość na sali widowiskowej ASZWoj rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Szefa Sztabu 2. RBLog podpułkownika  Adama Słowikowskiego Komendantowi 2. RBlog pułkownikowi Dariuszowi Stróżewskiemu. Następnie głos zabrał płk Stróżewski, który powitał gości oraz kadrę i pracowników resortu obrony narodowej 2. Regionalnej Bazy Logistycznej. W swoim okolicznościowym przemówieniu Komendant odniósł się zarówno do tradycji i historii 2. RBlog, przybliżył jej największe osiągniecia oraz wyzwania przed jakimi stoi, podsumowaniu życzył kadrze i pracownikom satysfakcji z wykonywanej pracy a w odniesieniu do sytuacji rodzinnej powiedział - Życzę (…)  Wam aby wasze rodziny były zadowolone i dumne z tego, że jesteście pracownikami 2. Regionalnej Bazy Logistycznej.

Kolejnym punktem uroczystości  było odczytanie rozkazu Komendanta 2. RBlog w sprawie wyznaczenia na stanowisko Komendanta Wojskowej Komendy Transportu Warszawa majora Piotra Kota oraz odczytanie rozkazu Komendanta 2. RBlog w sprawie wyróżnienia kadry i pracowników resortu obrony narodowej. Listem gratulacyjnym  z okazji długoletniej pracy wyróżnionych zostało ośmiu pracowników a listem gratulacyjnym siedmiu pracowników. Po tym etapie uroczystości Komendant 2. RBLog uhonorował pamiątkowym ryngrafem 2. RBLog,  między innymi: Komendantów 1 i 4 Regionalnej Bazy Logistycznej, Komendantów WOGów 21 w Elblągu, 22 w Olsztynie, 24 w Giżycku 25 w Białymstoku i 26 w Zegrzu, Burmistrza Dzielnicy Rembertów Mieczysława Golónkę, byłych komendantów 2. RBLog, Zespół Artystyczny WP oraz Dowódcę Kapelmistrza Orkiestry Wojskowej w Radomiu kapitana Sławomira Ćwieka.

Wyróżnienia w formie deski pamiątkowej Komendanta, przekazane Kierownikom Składów i Warsztatów Technicznych, zakończyły część uroczystości poświęconej wyróżnieniom kadry i pracowników resortu obrony narodowej.

Formalną część uroczystości zakończyło odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, po której odbyły się występy artystyczne Zespołu Artystycznego WP oraz Orkiestry Wojskowej w Radomiu.  Wydarzenie to  stanowiło istotny wkład w proces utożsamiania się i budowy pozytywnego wizerunku 2. Regionalnej Bazy Logistycznej, zarówno wśród byłej i obecnej kadry oraz pracowników resortu obrony narodowej, w strukturach Sił Zbrojnych RP  jak i lokalnej społeczności.

 

Tekst: Arkadiusz Miksa       Foto.: Tadeusz Ścibek, Robert Nowak, Arkadiusz Miksa

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych