2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Uroczystość z okazji wyznaczenia na stanowisko Kierownika WT Łomża
17.07.2017
W dniu 17.07.2017 r. w Sali Tradycji 2. RBLog odbyła się uroczystość z okazji awansu oficerskiego oraz objęcia stanowiska Kierownika WT Łomża.

Awansowanym  na stopień majora został kapitan Marek Niedźwiecki, który wraz z awansem objął jednocześnie stanowisko Kierownika Warsztatów Technicznych Łomża. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Szefa Sztabu ppłk. Adama Słowikowskiego Komendantowi płk. Dariuszowi Stróżewskiemu. Następnie doszło do odczytania stosownych rozkazów, po których Komendant złożył gratulacje mjr. Niedźwieckiemu i wręczył mu pamiątkową deskę. Do gratulacji przyłączył się płk Słowikowski, życząc nowemu Kierownikowi WT Łomża samych sukcesów. Po gratulacjach Szefa Sztabu przyszła pora na zabranie głosu przez  samego bohatera uroczystości, który podziękował Komendantowi za obdarzenie go zaufaniem i podkreślił, iż jego sukces jest efektem pracy zarówno kadry jaki i pracowników RON, z którymi przyszło mu dotychczas współpracować. Uroczystość zakończyła się indywidualnym składaniem życzeń przez przybyłą na uroczystość kadrę oraz pamiątkowym  zdjęciem wszystkich uczestników uroczystości.

 

Tekst/Fot.: Arkadiusz Miksa

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych