2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Święto Wojska Polskiego
16.08.2017
W dniu 11.08.2017 r., w Komendzie Bazy odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Wojska Polskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Szefa Sekcji S 6 majora Piotra Smulczaka Zastępcy Komendanta pułkownikowi  Andrzejowi Mocny. Następnie  po powitaniu przez pułkownika Mocnego zebranej kadry i pracowników RON odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i wyróżnień zarówno kadrze i jak i pracownikom RON. W trakcie uroczystości doszło również do wręczenia aktu mianowania na  wyższy stopień oficerski kapitanowi Lechowi Pudzianowskiemu oraz pożegnania Szefa Wydziału Medycznego majora Krzysztofa Stołowskiego, który jest współtwórcą powołania Wydziału Medycznego w 2. RBLogu a  swoja służbę pełnił na terenie Komendy Bazy przez 20 lat. Wyjątkowo przyjemną częścią uroczystości było wyróżnienie dla starszego chorążego sztabowego Grzegorza Niebrzydowskiego,  który ratując życie uczestnikowi wypadku drogowego wykazała się nie tylko ludzką empatią ale stał się również dzięki swojej postawie chlubą 2. Regionalnej Bazy Logistycznej jak i całego Wojska Polskiego.

Druga część uroczystości uświetniających obchody Dnia Wojska Polskiego odbyła się pod pomnikiem Ofiar Obozu NKWD nr 10 w Rembertowie a organizowana była przez 2. RBLog wspólnie z Urzędem Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. W trakcie uroczystości okolicznościowe przemówienia wygłosili pułkownik Andrzej Mocny w imieniu Komendanta 2. RBLog oraz Stanisława Piwowara  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. Pułkownik Mocny w swoim wystąpieniu podkreślił zarówno rolę i znaczenie sukcesu Wojska Polskiego w Bitwie Warszawskiej jak i nawiązał bezpośrednio do miejsca uroczystości podkreślając, iż więźniami Specjalnego Obozu NKWD byli również żołnierze walczący w trakcie wojny polsko-bolszewickiej a rozbijający Obóz żołnierze podziemia swoim wyczynem, zadali ćwierć wieku po Bitwie Warszawskiej, kolejny cios komunistycznemu totalitaryzmowi. Po przemówieniach odmówiona została modlitwa w intencji ofiar obozu jak i wszystkich żołnierzy polskich, którzy na przestrzeni wieków oddali swoje życie za Ojczyznę. Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Obozu NKWD. W imieniu 2. RBLog wiązankę kwiatów złożyła delegacja w składzie: Zastępca Komendanta płk Andrzej Mocny, Szef Wydziału Materiałowego ppłk Janusz Kryszpin oraz Szef Wydziału Ruchu Wojsk i HNS ppłk Krzysztof Glamowski. W uroczystości wzięli udział kombatanci oraz poczet sztandarowy Komitetu Katyńskiego. Po uroczystości płk Andrzej Mocny spotkał się w Sali Tradycji z kombatantami oraz Stanisławem Piwowarem  Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, który na ręce Zastępcy Komendanta złożył podziękowania 2. Regionalnej Bazie  Logistycznej za pierwszą wspólną organizację obchodów Święta Dnia Wojska Polskiegow Rembertowie.

 

Tekst/Fot.: Arkadiusz Miksa

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych