2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Uroczysta zbiórka z okazji napaści ZSRR na Polskę
05.10.2017
W dniu 18.09.2017 r. w Komendzie Bazy odbyła się uroczysta zbiórka z okazji agresji ZSRR na Polskę.

Zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Szefa Sztabu ppłk. Adama Słowikowskiego Komendantowi 2. RBLog płk. Dariuszowi Stróżewskiemu. Następnie odegrany został hymn państwowy, po nim przyszedł czas na okolicznościowe wystąpienie Komendanta. W swoim przemówieniu Komendant wskazał zarówno na wyjątkowo trudną sytuację Polski w jakiej znalazła się ona we wrześniu 1939 roku,  znajdując  się w kleszczach dwóch największych potęg militarnych  świata oraz przybliżył  najtragiczniejsze  skutki agresji sowieckiej, zarówno te bezpośrednie jak i te długofalowe.

Przy okazji zbiórki odbyło się uroczyste wręczenie przez Komendanta odznaczeń, Odznak Pamiątkowych 2. Regionalnej Bazy Logistycznej, odznak Zasłużony  Żołnierz RP III stopnia oraz listów gratulacyjnych, poprzedzone odczytaniem stosownych decyzji resortowych oraz rozkazów Komendanta 2. RBLog o wyróżnieniach. Uroczystość, w której wziął również udział Burmistrz Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy Mieczyław Golónka, zakończyła się odegraniem Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz złożeniem meldunku o zakończeniu zbiórki przez Szefa Sztabu Komendantowi 2. RBLog.

 

Tekst/Fot.: Arkadiusz Miksa

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych