2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Jubileusz mundurowego LO w Urlach
05.10.2017
W dniu 22.09.2017 w Urlach odbyła się uroczystość 15-lecia istnienia pierwszego w pełni mundurowego LO w Polsce.

Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach kształci uczniów w klasach o profilu wojskowym, policyjnym i strażackim. W ciągu 15 lat istnienia szkoły jej wychowankowie  zasili szeregi formacji mundurowych oraz zostali pracownikami MON czy MSWiA wzmacniając system bezpieczeństwa państwa. Uroczystość była więc okazją do podsumowania działalności oraz wyznaczenia sobie nowych celów. Aktualnie liceum w Urlach znajduje  się w gronie 50 szkół posiadających klasy profilu mundurowym, które bierze udział w pilotażowym programie MON, którego celem jest ujednolicenie programu nauczania w klasach o profilu wojskowym w całym kraju.

Wśród licznie zebranych gości znaleźli się przedstawiciele służb mundurowych: policji, Państwowej, Straży Pożarnej, Ochotniczej straży Pożarnej i Służby Więziennej. Wojsko Polskie reprezentowali: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch, Komendant Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej płk Tomasz Szoplik oraz Kompania honorowa Żandarmerii Wojskowej. 2. Regionalną Bazę Logistyczną w imieniu Komendanta reprezentował Szef Wydziału  Transportu Ruchu wojsk i HNS ppłk Krzysztof Glamowski oraz Rzecznik prasowy 2. RBLog Arkadiusz Miksa. W trakcie uroczystości Dyrektor Szkoły Maria Łopuska wręczyła okolicznościowe medale w dowód uznania zasług na rzecz szkoły. Wśród osób wyróżnionych, znalazł się również rzecznik prasowy 2. RBLog Arkadiusz Miksa.

Szkoła funkcjonuje pod patronatem Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim a w tym roku rozpoczyna również współpracę z 2. RBLog.

Tekst/Fot.: Arkadiusz Miksa

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych