2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Powitanie oficerów w Komendzie Bazy
13.10.2017
W dniu 13.10.2017 r. w Sali Tradycji Komendy Bazy odbyła się uroczystość powitania trzech oficerów.

Uroczystość rozpoczęła się od odczytania stosownych decyzji kadrowych. Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta płk Andrzej Mocny, który w imieniu kadry oraz pracowników RON powitał trzech młodszych oficerów w szeregach Komendy Bazy, życząc im jednocześnie samych sukcesów zawodowych w trakcie  służby w strukturach 2. RBLog. W imieniu nowo przybyłych oficerów głos zabrał kpt. Mirosław Kośny, który podziękował zebranym za ciepłe przyjęcie i  życzliwość. Uroczystość zakończyła się indywidualnym składaniem życzeń oraz wspólnym pamiątkowym zdjęciem. Oprócz wspomnianego już kpt. Kośnego, dwoma  pozostałymi oficerami, którzy zasilili struktury Komendy Bazy są: por. Marcin Kołodyński i ppor. Ewa Kulpecka.

 

Tekst/Fot.: Arkadiusz Miksa

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych