2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Konferencja Delegatów NSZZ PW
12.10.2017
W dniu 03.10.2017r. odbyła się Zakładowa Konferencja Delegatów NSZZ PW 2. RBLog.

Uczestnikami  zebrania byli delegaci oraz zaproszeni goście. Komendanta 2 RBLog reprezentował Zastępca Komendanta płk Andrzej MOCNY, a Zarząd Główny NSZZ PW przewodniczący NSZZ PW p. Zenon JAGIEŁŁO. Sprawozdanie roczne z działalności przedstawił przewodniczący Zarządu Zakładowego  p. Jan  KAPICA. Na Konferencji omawiano sprawy i problemy pracowników RON.

Tekst: Elżbieta Oźlańska    Fot.: Arkadiusz Miksa

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych