2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Uroczystość pożegnania pracownika
26.10.2017
W dniu 26.10.2017 r., odbyła się uroczystość pożegnania pracownicy Sekcji Zamówień Publicznych.

Uroczystość pożegnania Jolanty Trąbińskiej, pracownicy Sekcji Zamówień Publicznych, rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Szefa Sztabu ppłk Adama Słowikowskiego Komendantowi 2. RBLog płk. Dariuszowi Stróżewskiemu. Komendant po przyjęciu meldunku skierował słowa podziękowania i uznania dla odchodzącej na emeryturę pracownicy a następnie wręczył jej Odznakę Pamiątkową 2. Regionalnej Bazy Logistycznej przyznawaną przez stosowną komisję,  za pracę na rzecz pomnażanie dobrego imienia i sławy Bazy.

Po tej części uroczystości, głos zabrała sama Jolanta Trąbińska, która skierowała słowa podziękowania za wspólnie przepracowane lata na rzecz 2. Regionalnej Bazy Logistycznej. Uroczystość zakończyła się indywidualnymi życzeniami składanymi na ręce bohaterki uroczystości, pamiątkowymi zdjęciami oraz wpisem  do Księgi Pamiątkowej Komendy Bazy.

Tekst/Fot.: Arkadiusz Miksa

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych