2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Obchody Narodowego Święta Niepodległości
14.11.2017
W dniu 10.11.2017 r. w Komendzie Bazy odbyły się uroczystości związane z obchodami 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji Ojczyzny odprawionej w kościele pw. Św. O. Kalinowskiego w Rembertowie, którą odprawił ks. ppłk Krzysztof Kacorzyk. Kolejnym punktem obchodów była uroczysta zbiórka, która miała  miejsce na terenie Komendy Bazy a rozpoczęło ją złożenie meldunku przez Szefa Sztabu ppłk.  Adama Słowikowskiego Komendantowi 2. Regionalnej Bazy Logistycznej płk. Dariuszowi Stróżewskiemu.  Po złożeniu meldunku odegrany został Hymn Państwowy. Następnie Komendant powitał gości uroczystości oraz kadrę i pracowników RON 2. RBLog. Po powitaniu przyszedł czas na okolicznościowe przemówienie Komendanta, który zaakcentował w nim rolę i znaczenie zarówno wybitnych polskich przywódców tak politycznych jak i wojskowych dla odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypomniał również, że to na nas wszystkich ciąży dziś odpowiedzialność za to aby już nigdy nie powtórzyła się tragiczna sytuacja na skutek, której straciliśmy niepodległość na 123 lata. Po przemówieniu Komendanta o zabranie głosu poproszony został Mieczysław Golónka Burmistrz Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, który w swoim wystąpieniu również odniósł się do 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W dalszej części uroczystości Komendant dokonał aktu wręczenia: medali, aktów mianowania,  odznaki pamiątkowej oraz listów gratulacyjnych. Na zakończenie uroczystości odegrana została Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego po której, dowódca uroczystości ppłk Adam Słowikowski złożył meldunek Komendantowi o zakończeniu uroczystości. Wśród gości, którzy wzięli udział oprócz wspomnianego już Burmistrza Dzielnicy Rembertów w uroczystości wziął również udział Przewodniczący Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy Stanisław Kowalczuk, Zastępca Kanclerza Akademii Sztuki Wojennej Małgorzata Milian-Pogonowska, Dyrektor LO im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach Maria Łopuska oraz Komendant Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej płk Paweł Czubkowski. W uroczystości wzięła również udział umundurowana młodzież z klas o profilu wojskowym i policyjnym z LO w Urlach.

Ostatnim punktem uroczystości na terenie Komendy Bazy był okolicznościowy bieg na symbolicznym dystansie 1918 metrów nawiązującym do daty odzyskania przez Polskę niepodległości. I Bieg Niepodległości,  bo taką nazwę otrzymał bieg zorganizowany pod wspólnym patronatem Komendanta 2. RBLog oraz Burmistrza Dzielnicy Rembertów, ma stać się imprezą cykliczną, która po przez promocję kultury fizycznej będzie miała na celu coroczne oddawanie czci wszystkim tym, którzy przyczynili się do odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości. W biegu wzięli udział żołnierze oraz pracownicy RON, dzieci i uczniowie rembertowskich szkół, uczniowie liceum mundurowego w Urlach, wolontariusze Muzeum Powstania Warszawskiego oraz mieszkańcy Warszawy. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach, otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki a wszyscy uczestnicy I Biegu Niepodległości otrzymali okolicznościowe medale.  Po zawodach sportowych przyszedł czas na wspólną rozmowę przy wojskowej grochówce.

Tekst/Fot.: Arkadiusz Miksa

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych