2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Uroczystość pożegnania Kierownika Sekcji Zamówień Publicznych
28.11.2017
W dniu 24.11.2017 r., odbyła się uroczystość pożegnania Katarzyny Ulatowskiej Kierownika Sekcji Zamówień Publicznych 2. RBLog.

Uroczystość pożegnania  rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Szefa Sztabu ppłk. Adama Słowikowskiego Komendantowi 2. RBLog płk. Dariuszowi Stróżewskiemu. Następnie głos zabrał Komendant, który w swoim pożegnalnym przemówieniu podziękował odchodzącej Kierownik za zaangażowanie i poświęcenie w wykonywane obowiązki na tak trudnym i odpowiedzialnym odcinku funkcjonowania Komendy Bazy, jakim są zamówienia publiczne. Po zakończonym przemówieniu Komendant na wniosek Komisji, za zasługi położone w pracy nad pomnażaniem dobrego imienia i sławy Bazy, nadał Katarzynie Ulatowskiej Odznakę Pamiątkową 2. Regionalnej Bazy Logistycznej.

Następnie głos zabrała Katarzyna Ulatowska, która podziękowała licznie zebranej kadrze oraz pracownikom RON za wspólnie przepracowane lata. Po podziękowaniach przyszła pora na  dokonanie okolicznościowego  wpisu w Księdze Pamiątkowej Komendy Bazy. Uroczystość zakończyła się indywidualnymi życzeniami i podziękowaniami kierowanymi na ręce bohaterki uroczystości przez uczestników uroczystości.

Tekst/Fot.: Arkadiusz Miksa

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych