2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Uroczystość pożegnania podoficera
12.01.2018
W dniu 04.01.2018 r. w Komendzie Bazy odbyła się uroczystość pożegnania st. chor. Arkadiusza Wardackiego.

Uroczystość, która odbyła się w Sali Tradycji 2. RBLog, rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Szefa Sekcji S 6 majora Piotra Smulczaka Komendantowi 2. RBLog pułkownikowi Dariuszowi Stróżewskiemu. Po odczytaniu rozkazów personalnych, głos zabrał Komendant, który podziękował chorążemu Wardackiemu za służbę w strukturach 2. RBLog, doceniając zaangażowanie z jakimi  pełnił służbę na wyznaczonym stanowisku oraz w formie podziękowania wręczył mu pamiątkową deskę. Chorąży Wardacki podziękował zarówno kadrze jak i pracownikom resortu obrony narodowej za pomoc i życzliwość z jaką się spotykał w trakcie realizowanych przez niego przedsięwzięć. Uroczystość zakończyła indywidualnym składaniem podziękowań i życzeń, składanych na ręce bohatera uroczystości oraz pozowaniem do wspólnej, pamiątkowej fotografii.

 

Tekst/Fot.: Arkadiusz Miksa

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych