2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Inauguracja roku szkoleniowego
16.01.2018
W dniu 11.01.2018 w auli Akademii Sztuki Wojennej odbyła się inauguracja roku szkoleniowego w roku 2018.

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku przez Szefa Wydziału Materiałowego podpułkownika Janusza Kryszpina  - Komendantowi 2 Regionalnej Bazy Logistycznej pułkownikowi Dariuszowi Stróżewskiemu. Po powitaniu zebranych gości, płk. Stróżewski wygłosił okolicznościowe przemówienie w którym dokonał podsumowania działalności Bazy w 2017 roku, uwzględniając  przy tym najistotniejsze wydarzenia i przedsięwzięcia, po czym przeszedł do nakreślenia planów na rok bieżący.

Kolejnym etapem spotkania inauguracyjnego było uhonorowanie  przez Komendanta listami gratulacyjnymi oraz listami z okazji jubileuszu żołnierzy oraz pracowników RON. Odczytane zostały również podziękowania jakie otrzymali żołnierze i pracownicy RON 2. RBLog za zaangażowanie i dobrze wykonywane obowiązki, które napłynęły ze strony instytucji zewnętrznych.  Ponadto w związku z podsumowaniem współzawodnictwa sportowego w 2 Regionalnej Bazie Logistycznej w 2017 roku, Komendant wyróżnił pucharem za zajęcie I miejsca 5 kompanię regulacji ruchu w Olsztynie oraz pucharami za miejsca II i III Komendę Bazy oraz  22 WOG Olsztyn. Dyplomy za miejsca od IV do VII otrzymali: 24 WOG Giżycko, 25 WOG Białystok, 21 WOG Elbląg oraz 26 WOG Zegrze. Wyjątkowym osiągnięciem indywidulanym na polu sportowym, może się pochwalić st. chor. szt. Arkadiusz Kasperski z 5 krr w Olsztynie, który zdobył tytuł  najpowszechniejszego sportowca IWsp SZ.

Ostatnim punktem spotkania były szkolenia m. in. z zakresu: BHP, przestrzegania przepisów ppoż., realizacji badań okresowych żołnierzy oraz pracowników RON czy ochrony informacji niejawnych.

 

Tekst/Fot.: Arkadiusz Miksa

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych