2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Odprawa roczna Komendanta 2. RBLog
22.02.2018
W dniach 06-07.02.2018 r., w 22 WOG Olsztyn odbyła się roczna odprawa rozliczeniowo-zadaniowa Komendanta 2. RBLog. Odprawę przeprowadził Zastępca Komendanta płk Andrzej Mocny.

W dniach 06-07.02.2018 r., w 22 WOG Olsztyn odbyła się roczna odprawa rozliczeniowo - zadaniowa Komendanta 2. RBLog. Odprawę przeprowadził Zastępca Komendanta płk Andrzej Mocny.

W odprawie udział wzięli Komendanci WOG/WKTr, Kierownik RWT, Kierownicy Składów/Warsztatów, Dowódca 5. krr oraz osoby funkcyjne bezpośrednio podległe Komendantowi 2. RBLog.

 

 

W trakcie odprawy:

- podsumowano działalność 2. RBLog w 2017 r w głównych obszarach zadaniowych,

- skoordynowano realizację zasadniczych zamierzeń 2. RBLog w 2018 r.,

- 22 WOG przedstawił modelowe rozwiązania w zakresie osiągania gotowości do podjęcia działań przez jednostkę wojskową (w tym Elementy Bazy Mobilizacyjnej).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odprawa stała się również okazją do wręczenia wyróżnień:

- Kierownik RWT Nowy Dwór Mazowiecki ppłk Sławomir Urbaś odebrał z rąk Komendanta List Gratulacyjny Szefa Inspektoratu w związku z uzyskiwaniem bardzo dobrych wyników na zajmowanym stanowisku służbowym oraz prezentowaniem wysokiego profesjonalizmu w szczególności podczas XXV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego i XXII Międzynarodowych Targów Logistycznych.

- Kierownik Składu Olsztyn mjr Wesołowski Dariusz odebrał z rąk Komendanta List Gratulacyjny z okazji 35-lecia służby wojskowej;

- Szef kompanii  5 krr Olsztyn st. chor. szt. Arkadiusz Kasperski odebrał z rąk Komendanta dyplom w dowód uznania najlepszych wyników indywidualnych w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w 2017 roku.

- Podoficer – specjalista Sekcji czołg-sam. 2. RBLog st. chor. szt. Grzegorz Niebrzydowski został wyróżniony tytułem podoficera roku 2. RBLog.

- Kierowca – operator punktu kierowania ruchem 5 krr Olsztyn st. szer. Aleksander Zalewski otrzymał tytuł szeregowego roku 2. RBLog.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst: por. Marcin Kołodyński

Zdjęcia: p. Katarzyna Gromko, p. Leszek Dobrowolski

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych