2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Uroczysta zbiórka z okazji 65. rocznicy śmierci generała „Nila”
27.02.2018
W dniu 26 lutego br. w Sali Odpraw Komendy Bazy odbyła się uroczysta zbiórka z okazji upamiętnienia 65. rocznicy śmierci generała Emila Augusta Fieldorfa ps. „Nil”.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenie a meldunku przez Szefa Sekcji S 6 majora Piotra Smulczaka Zastępcy Komendanta pułkownikowi  Andrzejowi Mocny, który po przyjęciu meldunku zabrał głos i przybliżył zebranym cel uroczystej zbiórki. Następnie odegrany został Hymn Państwowy. Po odegraniu hymnu odczytany został rozkaz Komendanta 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w sprawie upamiętnienia 65. Rocznicy śmierci generała Emila Augusta Fieldorfa ps. „Nil”. Uroczystość zakończyła się odegraniem Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Dla kadry i pracowników resortu obrony narodowej postać generała jest szczególnie bliska. Na terenie Komendy Bazy w latach 1944-1945, znajdował się Specjalny Obóz NKWD nr 10, w którym w marcu 1945 roku więziony był generał Nil. To również z tego miejsca zesłany został do obozu pracy na Uralu. Dlatego na wniosek Komendanta 2. RBLog, decyzją Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych przy Departamencie Wychowania i Promocji Obronności MON rekomendowano Ministrowi Obrony Narodowej ww. wniosek o nadanie imienia patrona w osobie gen. Emila Augusta Fieldorfa ps. Nil 2. Regionalnej Bazie Logistycznej. Postać generała Fieldorfa stanie się więc wkrótce istotnym elementem kształtowania tożsamości  zarówno dla kadry i jak i pracowników resortu obrony narodowej naszej jednostki.

Generał August Emil Fieldorf ps. „Nil” został po sfingowanym procesie skazany na karę śmierci a wyrok został wykonany 24 lutego 1953 roku w więzieniu przy ul Rakowieckiej w Warszawie. Miejsce pochówku generała pozostaje do dziś dnia nie znane.

Tekst: Arkadiusz Miksa Fot.: Robert Nowak

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych