2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Rocznica wywozu więźniów ze Specjalnego Obozu NKWD w Rembertowie
28.03.2018
26.03.2018. Warszawa-Rembertów. Pod Pomnikiem Ofiar NKWD w Rembertowie odbyła się uroczystość upamiętniająca rocznicę wywózki więźniów do ZSRR.

W dniach 23-25 marca 1945 roku dokonano załadowania a następnie wywózki  co najmniej półtora tysiąca więźniów Specjalnego Obozu NKWD nr 10 w Rembertowie. W trakcie miesięcznej podróży na Ural zginął co czwarty więzień transportu. Więźniami byli między innymi żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz innych organizacji niepodległościowych. W transporcie znajdował się generał Emil August Fieldorf ps. Nil, zastępca Komendanta Głównego Armii Krajowej.

W 73. rocznicę tych wydarzeń pod rembertowskim pomnikiem Ofiar NKWD odbyły się uroczystości upamiętniające to tragiczne wydarzenie i oddające hołd ofiarom  sowieckiego terroru. Uroczystość rozpoczęła się od odegrania hymnu państwowego, następnie głos zabrali najpierw Mieczysław Golónka Burmistrz Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy a następnie major Jan Zalewski żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, więzień Obozu, wywieziony wspomnianym transportem w głąb ZSRR, który w swoim przemówieniu nakreślił zarówno okoliczności powstania obozu jak i scharakteryzował zarówno sam transport na Wschód jak oraz  życie w łagrach  na Uralu. Po uroczystej modlitwie w intencji zmarłych więźniów Obozu odbyła się uroczystość złożenia i wieńców i wiązanek kwiatów. W uroczystości poza przedstawicielami władz samorządowych, udział wzięła młodzież szkolna, kombatanci, przedstawiciele organizacji pozarządowych. W skład delegacji 2. Regionalnej Bazy Logistycznej  weszli: mjr Lech Pudzianowski, por. Marcin Kołodyński, st. chor. szt. Janusz Marciniak. Ponadto Wojsko Polskie reprezentowała delegacja Akademii Sztuki Wojennej oraz pododdział Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

Tekst/Fot.: Arkadiusz Miksa

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych