2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Pożegnanie oficera i pracownika RON
04.04.2018
28.03.2018. Warszawa. W Sali Tradycji 2. RBLog odbyła się uroczystość pożegnania kapitana Mariusza Kaczorowskiego oraz Anny Ignerowicz.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Szefa Sekcji S 6 majora Piotra Smulczaka Zastępcy Komendanta komandorowi Andrzejowi Mocny. Po odczytaniu stosownych decyzji kadrowych, głos zabrał Zastępca Komendanta, który podziękował zarówno kapitanowi Mariuszowi Kaczorowskiemu jak i Annie Ignerowicz za przepracowane lata na rzecz 2. RBLog, podkreślając ich zaangażowanie w wykonywane obowiązki służbowe. Następnie głos zabrali bohaterowie uroczystości, którzy podziękowali zebranym na Sali Tradycji gościom uroczystości jak i wszystkim tym z którymi współpracowali za wspólnie przepracowane lata. W dalszej części uroczystości bohaterowie uroczystości przyjmowali indywidualne życzenia i podziękowania, wpisali się do Księgi Pamiątkowej 2. RBLog a zwieńczeniem uroczystości było wspólne pamiątkowe zdjęcie na Sali Odpraw Komendy Bazy. Kapitan Mariusz Kaczorowski zajmował stanowisko Kierownika ambulatorium w Składzie Puszcza Mariańska a Anna Ignerowicz pracowała w Wydziale Materiałowym.

 

Tekst/Fot.: Arkadiusz Miksa

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych