2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Obchody Święta Flagi i Święta Konstytucji Trzeciego Maja
30.04.2018
27.04.2018. Warszawa. W Komendzie 2. RBLog odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Flagi RP i Święta Konstytucji Trzeciego Maja.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Dowódcę Uroczystości – Szefa Sekcji S - 6 mjr Piotra Smulczaka  Komendantowi 2. Regionalnej Bazy Logistycznej - płk Dariuszowi Stróżewskiemu.  Po odegraniu Hymnu Państwowego głos zabrał  Szef Sekcji Wychowawczej por. Marcin Kołodyński, który odczytał rozkaz  Komendanta skierowany do kadry i pracowników resortu obrony narodowej z okazji obu nadchodzących świąt. Uroczystość zakończyła się wystąpieniem Komendanta skierowanymi do wszystkich obecnych, w którym  Komendant odniósł się zarówno do roli i znaczenia obu świąt jak i życzył wszystkim zebranym  udanego świętowania ich,   zachęcając do udziału w uroczystościach i wydarzeniach związanych z obchodami obu wyżej wymienionych świąt. Uroczystość zakończyła się odegraniem pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i złożeniem meldunku o zakończeniu uroczystości.

 

Tekst/Fot.: Arkadiusz Miksa

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych