2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Pożegnanie Szefa Wydziału Materiałowego
22.05.2018
18.05.2018. Warszawa. W Sali Odpraw Komendy Bazy odbyła się uroczystość pożegnania Szefa Wydziału Materiałowego podpułkownika Janusza Kryszpina.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Szefa Sekcji  S 1 majora Piotra Józefaciuka Komendantowi 2. RBLog pułkownikowi Dariuszowi Stróżewskiemu. Następnie mjr Piotr Józefaciuk odczytał stosowne decyzje kadrowe, po czym głos zabrał płk Dariusz Stróżewski, który podziękował ppłk Januszowi Kryszpinowi za zaangażowanie w wykonywane obowiązki i profesjonalizm   życząc mu jednocześnie dalszych sukcesów, zarówno na polu zawodowym jak i w życiu prywatnym. Następnie głos zabrał ppłk Janusz Kryszpin, który podziękował Komendantowi, zebranej kadrze i pracownikom RON za przepracowane wspólnie lata, za zdobyte doświadczenie i życzliwość. Następnie przyszedł czas na indywidualne życzenia składane na ręce ppłk Janusza Kryszpina, po nich na wspólne pamiątkowe zdjęcie  oraz wpis w Księdze Pamiątkowej 2. RBLog,  do którego doszło na Sali Tradycji Komendy Bazy.

Podpułkownik Janusz Kryszpin pełnił stanowisko Szefa Wydziału Materiałowego 2. RBLog a  w latach 2016-2017 był czasowo pełniącym obowiązki Komendanta 2. RBLog. Odchodząc z 2. RBLog obejmie stanowisko Komendanta 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Toruniu, połączone z awansem oficerskim na stopień  pułkownika.

 

Tekst: Arkadiusz Miksa                                               Fot.: Katarzyna Zaremba

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych