2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Dzień rozbicia Specjalnego Obozu NKWD w Rembertowie świętem 2. RBLog
23.05.2018
W dniu 21.05.2018 r. pod Pomnikiem Ofiar Obozu NKWD w Rembertowie odbyły się uroczystości upamiętniające z rozbiciem Specjalnego Obozu NKWD nr 10 w Rembertowie.

Organizatorem uroczystości upamiętniających spektakularną akcję podziemia niepodległościowego, której celem było uwolnienie z obozu NKWD setek zasłużonych Polaków był Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy oraz 2. Regionalna Baza Logistyczna. W uroczystości wzięli udział kombatanci w tym więzień Obozu NKWD w Rembertowie i żołnierz NSZ Jan Zalewski, Poseł na Sejm RP Andrzej Melak, Burmistrz Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy Mieczyław Golónka, Stanisław Kowalczuk Przewodniczący  Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, delegacje z  Akademii Sztuki Wojennej oraz Jednostki Wojskowej GROM, wydzielony pododdział Pułku Reprezentacyjnego WP, młodzież rembertowskich szkół, pracownicy resortu obrony narodowej  2. RBLog, mieszkańcy Warszawy, delegacja Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 

Uroczystość rozpoczęła się od okolicznościowych przemówień poprzedzonych odegraniem Hymnu Państwowego. Przemawiający goście podkreślali rolę i znaczenie rozbicia Obozu NKWD w Rembertowie zarówno dla losów samych więźniów Obozu jak i  podkreślając wymiar psychologiczny akcji  zakończonej sukcesem. Uwolnienie ponad 500 więźniów Obozu NKWD odbiło się szerokim echem zarówno w kraju jak i poza jego granicami zmusiło również NKWD do złagodzenia postępowania względem więźniów Obozu.

Następnie Szef Sekcji S 6 2. RBLog mjr Piotr Smulczak dokonał uroczystego odczytania decyzji ministra obrony narodowej nadającej imię patrona w osobie gen. Emila Augusta Fieldrofa ps. Nil 2. Regionalnej Bazie Logistycznej oraz ustanawiającej święto jednostki na dzień 21 maja. Następnie rzecznik prasowy 2. RBLog Arkadiusz Miksa odczytał biogram generała Nila oraz w imieniu Komendanta, kadry oraz pracowników RON 2. RBLog podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do nadania patrona jednostki i ustanowienia jej święta.

 

Ostatnim punktem w ramach uroczystości upamiętniających rocznicę rozbicia Obozu była możliwość zwiedzania  Sali Tradycji 2. RBLog oraz pozostałości po infrastrukturze obozowej, która znajduje się na terenie 2. RBLog. Z możliwości tej skorzystali kombatanci, uczniowie rembertowskich szkół wraz z kadrą pedagogiczną, miłośnicy historii oraz delegacja Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, którym kustosz Sali Tradycji 2. RBLog Arkadiusz Miksa przybliżył historię 2. RBLog oraz zaprezentował zebrane na Sali eksponaty  wśród, których  znajduje się portret generała Fieldorfa ps. Nil  autorstwa Piotra Gagana pracownika 2. RBLog a następnie przeprowadził przybyłych gości  w miejsce, na którym znajdowała się infrastruktura obozowa gdzie przedstawił najistotniejsze fakty dotyczące organizacji i funkcjonowania  Obozu oraz okoliczności jego rozbicia.

 

Tekst: Arkadiusz Miksa                     Fot.: Arkadiusz Miksa, Katarzyna Zaremba

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych