2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Objęcie stanowiska Szefa Wydziału Materiałowego
12.06.2018
11.06.2018. Warszawa. Objęcie stanowiska Szefa Wydziału Materiałowego przez ppłk. Włodzimierza Kujawę.

Uroczysta zbiórka z okazji objęcia stanowiska Szefa Wydziału Materiałowego 2. Regionalnej Bazy Logistycznej przez ppłk. Włodzimierza Kujawę rozpoczęła  się od złożenia meldunku przez Szefa Sekcji S 6 mjr. Piotra Smulczaka Zastępcy Komendanta płk. Andrzejowi Mocny. Następnie odczytane zostały stosowne rozkazy przez Szefa Sekcji S 1 mjr. Piotra Józefaciuka. Po odczytaniu rozkazów najpierw głos zabrał płk. Mocny, który pogratulował objęcia stanowiska ppłk Kujawie w imieniu własnym jak i całej kadry oraz pracowników RON 2. RBLog, a następnie głos zabrał bohater uroczystości, który podziękował przybyłym na uroczystość, podkreślając, iż zaufanie jakim został obdarzony to efekt doskonałej pracy całego Wydziału Materiałowego oraz pozostałych komórek 2. RBLog, które są wsparciem w procesie realizacji zadań jakie stoją przed Wydziałem Materiałowym. Uroczystość zakończyła się indywidualnymi życzeniami składanymi na ręce nowego Szefa Wydziału Materiałowego oraz wspólnym pamiątkowym zdjęciem wszystkich uczestników uroczystości.

 

Tekst/ Fot.: Arkadiusz Miksa

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych