2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Pożegnanie Komendanta płk. Dariusza Stróżewskiego i przejęcie obowiązków Komendanta
29.06.2018
29.06.2018. Warszawa-Rembertów. W Sali Odpraw Komendy Bazy odbyła się uroczystość pożegnania Komendanta 2. RBLog i przekazania obowiązków Komendanta.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Szefa Sekcji S-6 mjr. Piotra Smulczaka Zastępcy Szefa Logistyki IWsp SZ płk. Arturowi Kępczyńskiemu. Po złożeniu meldunku zostały odczytane stosowne decyzje kadrowe, po których doszło do uroczystego przekazania obowiązków komendanta 2. RBLog przez płk. Dariusza Stróżewskiego dotychczasowemu Zastępcy Komendanta płk. Andrzejowi Mocny. Następnie głos zabrał płk Stróżewski, który w swoim wystąpieniu  podsumował okres swojego dowodzenia 2. RBLog wskazując na najważniejsze zadania jakie stały przez kadrą i pracownikami RON, a które zostały zrealizowane na wysokim poziomie i z korzyścią dla całych Sił Zbrojnych RP. Odchodzący Komendant podziękował swoim podkomendnym za współpracę i życzliwość. Wysoką ocenę działalności 2 RBLog w okresie dowodzenia nią przez płk. Stróżewskiego, potwierdził w swoim wystąpieniu, w imieniu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Zastępca Szefa Logistyki płk Kępczyński. Następnie głos zabrał obejmujący czasowo obowiązki Komendanta płk Andrzej Mocny, który podziękował płk. Stróżewskiemu za okres wzajemnej współpracy i wzajemne uzupełnianie się w zarządzaniu strukturami 2 RBLog oraz wskazał na wyzwania jakie stoją przed 2. RBLog. Następnie przyszedł czas na podziękowania i życzenia. Najpierw  dziękował swoim podkomendnym – Komendantom, Kierownikom oraz Szefom płk. Stróżewski, który następnie sam przyjmował od zebranych podziękowania i życzenia. Uroczystość zakończyła się okolicznościowym wpisem w Księdze Pamiątkowej  przez płk Stróżewskiego oraz wspólnym pamiątkowym zdjęciem zebranych uczestników uroczystości.

 

Tekst/Fot.: Arkadiusz Miksa

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych