2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Pożegnanie wieloletniego pracownika
27.07.2018
W dniu 27.07.2018 r., w Komendzie Bazy odbyła się uroczystość pożegnania Anny Ziółkowskiej wieloletniej pracownicy RON.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Szefa Sekcji S 1 mjr. Piotra Józefaciuka Szefowi sztabu 2. R Blog ppłk. Adamowi Słowikowskiemu. Po odczytaniu stosownych rozkazów, głos zabrał ppłk Słowikowski, który w imieniu własnym, jak i całej kadry oraz pracowników RON Komendy Bazy podziękował Annie Ziółkowskiej, za zaangażowanie, doświadczenie  oraz wykonywanie obowiązków służbowych na wysokim poziomie. Następnie głos zabrała  bohaterka  uroczystości, która podkreśliła, iż była pracownikiem RON przez 40 lat i pracowała w trzech kolejnych jednostkach wojskowych położonych w tej samej lokalizacji oraz podziękowała wszystkim za życzliwość i współpracę po czym dokonała wpisu w Księdze Pamiątkowej Komendy Bazy. Po tej części uroczystości przyszedł czas na indywidualne życzenia i pamiątkowe, wspólne zdjęcie wszystkich przybyłych na uroczystość.

 

Tekst/Fot.:: Arkadiusz Miksa    

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych