2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Pożegnanie podoficera Komendy Bazy
14.08.2018
03.08.2018. Warszawa. W Sali Tradycji 2. RBLog odbyła się uroczystość pożegnania st. chor. Krzysztofa Łągiewczyka.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Szefa Sekcji S 1 majora Piotra Józefaciuka   Komendantowi płk. Piotrowi Calakowi. Po odczytaniu stosownych decyzji kadrowych, głos zabrała  Komendant, który podziękował chorążemu Łągiewczykowi za przepracowany czas na rzecz Komendy Bazy 2 RBLog, podkreślając jego  zaangażowanie w wykonywane obowiązki służbowe. Następnie głos zabrał  sam bohater  uroczystości, który podziękował zebranym na Sali Tradycji gościom uroczystości jak i wszystkim tym, z którym zetknął się przy okazji wykonywania swoich obowiązków służbowych. Następnym punktem uroczystości był wpis chorążego Łągiewczyka do Księgi Pamiątkowej Komendy Bazy, a po nim przyszedł czas na indywidulane pożegnania i życzenia kierowane pod adresem bohatera uroczystości przez kadrę i pracowników RON komendy Bazy. Uroczystość zakończyła się wykonaniem wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

 

Tekst: Arkadiusz Miksa     Foto.: Robert Nowak

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych