2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Święto Wojska Polskiego w Warsztatach Technicznych Łomża
22.08.2018
W dniach 13-15 sierpnia br. odbywały się uroczystości z udziałem WT Łomża upamiętniające Święto Wojska Polskiego

Jak co roku Święto Wojska Polskiego w Warsztatach Technicznych obchodzone było bardzo uroczyście. Przebiegało ono pod hasłem „Łomżyńskie Obchody Święta Wojska Polskiego”, w które aktywnie włączyli się prezydent Łomży i Starosta Powiatu Łomżyńskiego. Świętowanie rozpoczęto w dniu 13 sierpnia br. złożeniem kwiatów przed tablicą pamiątkową Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie Prezydenta Łomży i Starosty Powiatu Łomżyńskiego z przedstawicielami łomżyńskiego wojska i organizacji kombatanckich. W obu przedsięwzięciach uczestniczył Komendant 2 Regionalnej Bazy Logistycznej Warszawa płk Piotr Calak.
14 sierpnia przy pomniku Żołnierzy 33 pp odbyła się uroczysta zbiórka żołnierzy i pracowników RON. Uczestniczyły w niej stany osobowe WT i innych jednostek i instytucji wojskowych znajdujących się w Łomży, oraz zaproszeni goście, wśród których było trzech posłów na sejm RP. Powitania i wystąpienia okolicznościowego dokonał Kierownik WT mjr Marek Niedźwiecki, po czym odczytano decyzje i rozkazy przełożonych oraz dokonano wręczenia przyznanych wyróżnień. Złożono kwiaty na Pomniku Żołnierzy 33 pp i zakończono  pieśnią Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Po jej zakończeniu uczestnicy zbiórki zaproszeni zostali do wzięcia udziału w imprezie plenerowej „Wojsko na swojsko”. Wszyscy poczęstowani zostali wojskową grochówką, mogli obejrzeć pokaz sprzętu, wyposażenia i uzbrojenia wojskowego oraz zabawić się przy muzyce i śpiewie koncertujących solistów i zespołów. Udział wzięło setki osób.  Bawiono się do późnych godzin wieczornych.
15 sierpnia złożono kwiaty przed pomnikiem Żołnierzy 33 pp i udano się do Łomżyńskiej Katedry by wziąć udział w Mszy Świętej w intencji Żołnierzy Wojska Polskiego. Po zakończonej mszy kolumną przemieszczono się na cmentarz by zapalić znicze na mogiłach żołnierskich z 1920r. W drodze na cmentarz na szczycie jednego z bloków mieszkalnych dokonano symbolicznego odsłonięcia muralu poświęconego Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. 

 

 

Tekst Ryszard Matuszewski

Foto.: Andrzej Soszyński

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych