2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Uroczystość z okazji Święta 2. Regionalnej Bazy Logistycznej
25.09.2018
20.09.2018. Warszawa. W Sali Odpraw Komendy Bazy odbyła się uroczysta zbiórka z okazji święta 2. RBLog.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości, którym był Szef Sztabu 2. RBLog ppłk. Adam Słowikowski Komendantowi 2. RBLog płk. Piotrowi Calakowi, który po przyjęciu meldunku wygłosił okolicznościowe przemówienie. Uroczyste spotkanie  stało się okazją do nadania wyróżnień i odznak pamiątkowych 2. RBLog. Wyróżnionych zostało w ten sposób kilkunastu żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej. Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja filmowych materiałów promujących Komendę Bazy i wybrane Jednostki Bezpośrednio Podległe. Przed budynkiem w którym znajduje się Sala Odpraw i sala Tradycji, wyeksponowane zostały dwie prezentacje: jedna poświęcona patronowi 2. RBLog gen. Augustowi Emilowi Fieldorfowi ps. „Nil” i druga okolicznościowa, upamiętniającą wybitne postacie, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości, przed stu laty. W uroczystości wzięła udział kadra i pracownicy resoru obrony narodowej Komendy Bazy, Składu Warszawa oraz kadra kierownicza jednostek bezpośrednio podległych.

Święto Jednostki zakończyło się piknikiem rekreacyjnym na obiektach strzelnicy CWKS Legia Rembertów, w którym wzięła udział kadra i pracownicy resortu obrony narodowej 2. RBLog stając się prz tym okazją do integracji środowiska współtworzącego struktury jednostki, z siedzibą Komendy, w warszawskim Rembertowie.

Tekst: Arkadiusz Miksa   Fot.: Robert Nowak
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych