2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Pożegnanie st. chor. szt. Jarosława Ciesielskiego
28.09.2018
27.09.2018 Warszawa. W Sali Tradycji Komendy Bazy odbyła się uroczystość pożegnania st. chor. szt. Jarosława Ciesielskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Szefa Sekcji S 1 mjr Piotra Józefaciuka  Szefowi Wydziału Materiałowego  ppłk Andrzejowi Magierze. Po odczytaniu stosownych rozkazów kadrowych głos zabrał ppłk Magiera,  który w imieniu Komendanta 2. RBLog, kadry i pracowników resortu obrony narodowej, podziękował st. chor. szt. Ciesielskiemu za wieloletnią   służbę w strukturach Wojska Polskiego  i  2. RBLog. Następnie głos zabrał   bohater uroczystości, który podziękował zarówno zebranym w Sali Tradycji jak i wszystkim tym żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej, z którymi miał okazję współpracować, za zrozumienie, wsparcie i życzliwość  Kolejnym punktem uroczystości były życzenia i podziękowania  składane na ręce st. chor. szt. Ciesielskiego przez zebranych gości, którzy wręczyli mu między innymi  w dowód pamięci i uznania okolicznościową szablę. Uroczystość zakończyła się okolicznościowym wpisem  st. chor. szt. Ciesielskiego w Księdze Pamiątkowej Komendy Bazy oraz pamiątkowymi  zdjęciami licznie zebranych  uczestników wydarzenia.

 

Tekst: Arkadiusz Miksa   Fot.: Robert Nowak

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych