2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Uroczysta zbiórka z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości
13.11.2018
09.11.2018. Warszawa. W Sali Odpraw Komendy Bazy odbyła się uroczysta zbiórka z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Uroczystość rozpoczęła się od   złożenia meldunku przez Szefa Sztabu ppłk.  Adama Słowikowskiego Komendantowi 2. Regionalnej Bazy Logistycznej płk. Piotrowi Calakowi.  Po złożeniu meldunku odegrany i odśpiewany został został  Hymn Państwowy. Następnie Komendant powitał gości uroczystości oraz kadrę i pracowników RON 2. RBLog. Po powitaniu przyszedł czas na okolicznościowe przemówienie Komendanta, który zaakcentował w nim rolę i znaczenie zarówno wybitnych polskich przywódców tak politycznych jak i wojskowych dla odzyskania przez Polskę niepodległości. Podkreślając jednocześnie, że jesteśmy szczęściarzami bo jest nam dane świętować tak radosne święto, w jego tak wyjątkowym, jubileuszowym wydaniu. W dalszej części uroczystości Komendant dokonał  wręczenia:  aktów mianowania, oraz nadania odznak  pamiątkowych. Na zakończenie oficjalnej części uroczystości odegrana została Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego, po której dowódca uroczystości ppłk Adam Słowikowski złożył meldunek Komendantowi o zakończeniu uroczystości.

Drugą część uroczystości stanowił występ zespołu artystycznego, który zaprezentował wiązankę pieśni legionowych w okolicznościowej oprawie, na którą poza strojami z epoki, składały się obrazy wybitnych legionistów. Na jednym z nich uwieczniony został, w mundurze legionowym patron 2. Regionalnej Bazy Logistycznej  gen. August Emil Fieldorf ps. Nil, co dla kadry i pracowników resortu obrony narodowej 2. RBLog stanowiło dodatkowy walor uroczystości.

 

Tekst/Fot.: Arkadiusz Miksa

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych