2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Święto Służby Czołgowo-Samochodowej
28.11.2018
21.11.2018. Warszawa. IX centralne obchody Święta Służby Czołgowo-Samochodowej.

Tegoroczne obchody  połączone zostały z sympozjum naukowym  którego temat brzmiał następująco - „Wyzwania i osiągniecia Służby Czołgowo – Samochodowej na przestrzeni 100 lat funkcjonowania w Siłach Zbrojnych”. W uroczystości, która odbyła się w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie udział wzięli  obecni  i byli  żołnierze służby, oddelegowani przedstawiciele jednostek i instytucji wojskowych, uczelni wojskowych oraz instytutów badawczych. Tegoroczne obchody święta miały szczególny oprawę ze względu  na przypadający jubileusz 100-lecia funkcjonowania służby czołgowo-samochodowej. Tym samym tegoroczne święto stało się okazją do historycznych odniesień i podsumowań.

Obok Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu - Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej,  Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu organizatorem święta była 2. Regionalna Baza Logistyczna. Święto uświetnili swoją obecnością m.in. gen. bryg. Jan Dziedzic, gen. bryg. w st. spocz. Stanisław Świtaski, gen. dyw. w st. spocz. Zbyszek Czerwiński, gen. dyw. w st. spocz. Krzysztof Juniec, cz.p.o. Zastępcy Szefa IWsp SZ- Szefa Logistyki płk Artur Kępczyński oraz Komendant 2. RBLog płk Piotr Calak.

 

Uczestników uroczystości  przywitał i wygłosił inauguracyjne przemówienie Szef Szefostwa Służby Czołgowo-Samochodowej IWsp SZ – płk Sławomir Budek. Następnie głos zabrali goście: gen. bryg. Jan Dziedzic oraz płk Artur Kępczyński. Po przemówieniach odczytano rozkazy o wyróżnieniach a następnie dokonano ich uroczystego wręczenia. Wśród wyróżnionych znalazł się Komendant 2. RBlog płk Piotr Calak oraz kadra i pracownicy RON 2. RBLog.

 

W ramach sympozjum naukowego, referaty  wygłosili: płk rez. Adam Wojciechowski były zastępca Szefa Służb Technicznych IWsp SZ, którego wystąpienie dotyczyło wybranych problemów z dziejów służby czołgowo-samochodowej (1918 -2018), następnie głos zabrał dr hab. inż. Jerzy Jackowski profesor WAT - Dyrektor Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu, Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej z referatem pt. „Kształcenie i badania na potrzeby służby czołgowo-samochodowej w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu”, mgr inż. Tomasz Nikisz – przedstawiciel ROSOMAK Spółka Akcyjna  referat pt. „Problematyka opracowania pojazdu na potrzeby wojska na przykładzie projektu ciężkiego kołowego pojazdu ewakuacji i ratownictwa technicznego CKPEiRT”oraz mjr Tomasz Smoła reprezentujący Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu z referatem pt. „Szkolenie specjalistów Służby Czołgowo-Samochodowej armii irackiej jako kolejne wyzwanie Centrum Szkolenia Logistyki”.

Ciekawą prezentację przybliżającą postęp w wykorzystaniu pomocy naukowych w kształceniu specjalistów służby , przygotowało  Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu.

Tekst: Arkadiusz Miksa   Fot.: IWsp SZ

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych