2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Pożegnanie Zastępcy Komendanta i Szefa Sztabu
07.12.2018
07.12.2018.Warszawa. W Sali Odpraw Komendy Bazy 2. RBLog odbyła się uroczystość pożegnania Zastępcy Komendanta płk. Andrzeja Mocny i Szefa Sztabu ppłk. Adama Słowikowskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi 2. RBLog  płk. Piotrowi Calakowi przez cz.p. o. Szefa Sekcji S 3 mjr. Tomasza Kwiatkowskiego, po czym o zabranie głosu poproszony został płk Calak, który przywitał  zebranych na uroczystości gości oraz kadrę i pracowników resortu obrony narodowej. Po odczytaniu stosownych rozkazów kadrowych Szef Sekcji S 1 mjr Piotr Józefaciuk,  przybliżył zebranym przebieg służby obu bohaterów uroczystości. Następnie głos zabrał Płk Calak, życzył odchodzącym ze służby w 2. RBLog starszym oficerom dalszych sukcesów w służbie. Po wystąpieniu Komendanta  głos zabrał płk Andrzej Mocny, który podziękował zebranym za wspólną pracę na rzecz rozwoju 2. RBLog i okazaną życzliwość. Po pułkowniku Mocny wystąpił  odchodzący ze stanowiska Szefa Sztabu ppłk Adam Słowikowski, który oprócz podziękowań za okazaną mu życzliwość, cytując sentencję autorstwa Janusza Korczaka podkreślił, że warto się rozwijać, działać, poszerzać swoje horyzonty, ponieważ  zawsze pozostanie po tym trwały ślad. Ppłk Słowikowski w szczególny sposób podziękował za współpracę  płk. Mocny, wręczając mu okolicznościową pamiątkową tabliczkę. Następnie obaj bohaterowie dokonali okolicznościowych wpisów w Księdze Pamiątkowej Komendy Bazy. Uroczystość zwieńczona została indywidualnymi życzeniami, kierowanymi pod adresem żegnanych oficerów oraz pamiątkowymi fotografiami. W uroczystości wziął udział Komendant Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej płk Paweł Czubkowski oraz Komendanci i Kierownicy Jednostek Bezpośrednio Podległych.

 

Tekst/ Fot.: Arkadiusz Miksa

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych