2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Spotkanie wigilijne w Komendzie Bazy
18.12.2018
18.12.2018.Warszawa. W Sali Odpraw Komendy 2. RBLog odbyło się spotkanie wigilijne kadry oraz pracowników resortu obrony narodowej.

Uroczystość rozpoczęła się od   powitania przybyłych gości Komendant 2. RB Log płk Piotr Calak wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym dokonał podsumowania myjącego roku podkreślając skalę  zdań  jakie 2. RBLog realizował, podziękował za wspólnie przepracowany rok oraz złożył wszystkim przybyłym uczestnikom uroczystości świąteczne życzenia. Po Komendancie głos  kolejno zabrali goście uroczystości: senator Waldemar Bonkowski i Zastępca Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st Warszawy Mieczysław Golónko. Obaj panowie złożyli kadrze i pracownikom RON świąteczne życzenia podkreślając rolę i znaczenie logistyki dla prawidłowego funkcjonowania Sił Zbrojnych RP. Następnie głos zabrał   ks. mjr Ireneusz Biruś, który po odczytaniu słów ewangelii, pobłogosławił zebranych, złożył im okolicznościowe życzenia oraz poświecił opłatki. Świąteczne spotkanie zostało zwieńczone   dzielenie się opłatkiem, składanie sobie życzeń połączone z wigilijnym poczęstunkiem a uświetnił je występ zespołu „Trio z Łomży”.

W uroczystości wzięli również udział:  Zastępca Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Służby Żywnościowej ppłk Adam Nowosad oraz komendanci i kierownicy  Jednostek Bezpośrednio Podległych.

 

 

Tekst/Fot.: Arkadiusz Miksa

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych