2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Aktualności
Pożegnanie pracownika resortu obrony narodowej Komendy Bazy
31.12.2018
31.12.2018. Warszawa. W Sali Tradycji Komendy Bazy odbyła się uroczystość pożegnania Roberta Gmitrzuka.

W imieniu Komendanta płk. Piotra Calaka,  kończącego pracę w strukturach 2. RBLog Roberta Gmitrzuka pożegnał Szef Sekcji S 1 mjr Piotr Józefaciuk, który podziękował mu za zaangażowanie w wykonywane obowiązki i życzył dalszych sukcesów, zarówno na stopie zawodowej jak i w życiu prywatnym, przekazując okolicznościową tabliczkę pamiątkową. Następnie podziękowania złożył  cz. p. o. Szefa Wydziału Medycznego kpt. Piotr Puścion, który był bezpośrednim przełożonym bohatera uroczystości. Kapitan Puścion podkreślił, iż Robert Gmitrzuk doskonale sobie radził nawet z wykonywaniem najtrudniejszych zadań zarówno w trakcie wykonywania codziennych obowiązków jak i ćwiczeń, w które zaangażowany był 2. RBLog. Po wystąpieniach przełożonych głos zabrał Robert Gmitrzuk, który podziękował zebranym za wsparcie na które mógł liczyć nawet najtrudniejszych momentach wykonywania swojej pracy. Uroczystość zakończyła się indywidualnymi życzeniami i podziękowaniami składanymi na ręce bohatera uroczystości oraz dokonaniem przez niego okolicznościowego wpisu w Księdze Pamiątkowej Komendy Bazy. Robert Gmitrzuk pełnił  stanowisko ratownika medycznego w ramach Wydziału Medycznego Komendy Bazy.  

 

Tekst/Fot.: Arkadiusz Miksa

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych