2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Praca

 

2. Regionalna Baza Logistyczna  poszukuje  pracownika na stanowisko pracy:

SPECJALISTA  - INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagane:

- wykształcenie wyższe;

- niekaralność;

- obywatelstwo polskie;

- wiedza fachowa na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych;

Dodatkowe:

- poświadczenie bezpieczeństwa,

- kurs specjalistyczny inspektora ochrony danych osobowych;

- udział w warsztatach dla inspektorów ochrony danych osobowych;

- doświadczenie w pracy na stanowisku Administratora Bezpieczeństwa Informacji;

- praca w komórkach personalnych;

- odpowiedzialność.

Oferujemy:

- umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV;

- list motywacyjny;

- oświadczenie o niekaralności;

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

Termin składania dokumentów: 31.10.2018 r.

Miejsce składania dokumentów
Przesyłać lub składać osobiście:
w biurze przepustek na adres:
2. Regionalna Baza Logistyczna
ul. Marsa 110
04-470 Warszawa
e-mail: 
e.kalinowska@ron.mil.pl

 

2. Regionalna Baza Logistyczna  poszukuje  pracownika na stanowisko

SPECJALISTA  PIONU OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

- wykształcenie wyższe;

- poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „TAJNE”,

- kurs specjalistyczny Pełnomocników Ochrony.

- mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

- odpowiedzialność.

Oferujemy

- umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych   osobowych do celów rekrutacji;

Termin składania dokumentów:  31.10.2018 r.

Miejsce składania dokumentów

Przesyłać lub składać osobiście:
w biurze przepustek na adres:
2. Regionalna Baza Logistyczna
ul. Marsa 110
04-470 Warszawa

e-mail:e.kalinowska@ron.mil.pl;

 


 2. Regionalna Baza Logistyczna  poszukuje  pracownika na stanowisko:

  • TECHNIK


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
-    wykształcenie  średnie i 3 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe i rok stażu pracy
-    praktyczna znajomość Windows 7 oraz Windows 10;
-    znajomość Active Directory;
-    znajomość zagadnień sieciowych;
-    mile widziane doświadczenie w pracy w środowisku SAP R3;
-    mile widziana umiejętność posługiwania się programami graficznymi (Corel Draw, Adobe PhotoShop);

Oferujemy:
- zatrudnienie na pełny wymiar czasu pracy;
- umowa o pracę.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- CV
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

Termin składania dokumentów:   31.10.2018 r.

Miejsce składania dokumentów
Przesyłać lub składać osobiście:
w biurze przepustek na adres:
2. Regionalna Baza Logistyczna
ul. Marsa 110
04-470 Warszawa
e-mail: e.kalinowska@ron.mil.pl


 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych