2 Regionalna Baza Logistyczna

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
03 października 2019
Wybór Męża Zaufania
25.09.2019. Warszawa. Korpus Oficerów Bazy przeprowadził wybór swojego Męża Zaufania.

Zebranie wyborcze rozpoczęło się od sprawozdania  Męża Zaufania Korpusu Oficerów Bazy majora Wojciecha Pochmary. W kolejnym punkcie obrad mjr Pochamara,  przedstawił informację nt. działań Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów  WP na rzecz  warunków  pracy i służby oraz sytuacji socjalno-bytowej żołnierzy. Następnie przeprowadzona została procedura wyborcza. Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną okazało się, że największą ilość głosów poparcia otrzymał mjr Pochmara, który wybrany został  Mężem Zaufania  na  lata 2019 - 2022. To  już kolejna kadencja mjr. Pochmary na tym stanowisku. Zastępcą Męża Zaufania Korpusu Oficerów Bazy wybrany został ponownie  major Piotr Smulczak. Zebranie zakończyło  przemówienie mjr. Pochmary, który podziękował zebranym za obdarzenie go zaufaniem. 

Dołączona galeria zdjęć: Wybór Męża Zaufania

Zobacz więcej w galerii: Wybór Męża Zaufania
generuj pdf
go-up
Kontakt

2 Regionalna Baza Logistyczna
Marsa 110
04-470 Warszawa
tel. 261815134
2rblog@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane